Menu:

.PORTAL RASMI KERAJAAN NEGERI MELAKA

PEJABAT / JABATAN KERAJAAN NEGERI

Pejabat/Jabatan Kerajaan Negeri
    
1. Pejabat Penasihat Undang-undang
http://www.punm.gov.my        
2.Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka (JKPNM) http://jkpnm.melaka.gov.my         
3. Pejabat Mufti Negeri Melaka
http://www.al-azim.com/jmm
        
4. Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM)
http://jaim.melaka.gov.my
        
5. Mahkamah Tinggi Syariah Melaka
http://www.mahsyariahmelaka.gov.my
        
6. Pejabat Pengarah Tanah dan Galian (PTG)
http://ptg.melaka.gov.my         
7. Jabatan Kerja Raya Melaka (JKR Melaka)
http://www.jkrmlk.gov.my         
8. Pejabat Pembangunan Negeri Melaka
http://www.mel.icu.gov.my
        
9. Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah
http://www.pdtmt.gov.my         
10. Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah
http://www.pdtag.gov.my
        
11. Pejabat Daerah dan Tanah Jasin
http://www.pdtjasin.gov.my
        
12. Jabatan Pertanian Negeri Melaka
http://www.agricmelaka.gov.my
        
13. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka (JKM Melaka)
http://jkm.melaka.gov.my/         
14. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri
http://www.jpvmelaka.gov.my
        
15. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD)
http://www.jpbdmelaka.gov.my         
16. Jabatan Pengairan dan Saliran Melaka (JPS Melaka)
http://jps.melaka.gov.my
        
17. Pejabat TYT Yang di-Pertua Negeri
http://www.tytmelaka.gov.my
        
18. Pejabat Perhutanan Negeri Melaka
http://www.forestry.gov.my/melaka/
        
19. Majlis Sukan Negeri Melaka
http://www.msn.gov.my
        
20. Jabatan Ketua Menteri Melaka (JKMM)
http://www.melaka.gov.my/

PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB)
http://www.mbmb.gov.my
        
2. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG)
http://www.mpag.gov.my
        
3. Majlis Perbandaran Jasin (MPJasin)
http://www.mpjasin.gov.my         
4. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ)
http://www.mphtj.gov.my

AGENSI KERAJAAN TEMPATAN

1. Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM)
http://www.pknm.com         
2. Syarikat Air Melaka (SAMB)
http://www.samb.com.my
        
3. Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka (PERTAM)
http://www.pertam.gov.my         
4. Yayasan Melaka
http://www.yayasanmelaka.gov.my
        
5. Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM)
http://www.perzim.gov.my
        
6. Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
http://www.perpustam.gov.my         
7. Majlis Agama Islam Melaka (MAIM)
http://www.maim.gov.my
        
8. Perbadanan Stadium Melaka
Sedang dalam penyelenggaraan / Under construction
        
9. Perbadanan Bioteknologi Melaka
http://www.melbio.com.my
        
10. Perbadanan Hang Tuah Jaya (PHTJ)
http://www.phtj.gov.my         
11. Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka
http://www.ppspm.gov.my

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI MELAKA

1. Kumpulan Melaka Berhad (KMB)
http://www.kmb.com.my         
2. Institut Seni Malaysia Melaka (ISMMA)
http://ismma.melaka.gov.my         
3. Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP)
http://www.iksep.org.my
        
4. Institut Pengurusan & Integriti Melaka (INSPIM)
http://www.inspim.gov.my         
5. Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI)
http://www.dmdi.org         
6. Pusat Zakat Melaka (PZM)
http://www.izakat.com         
7. Putra Hospital Sdn Bhd
http://www.psh-group.com
        
8. Melaka ICT Holding Sdn Bhd (MICTH)
http://www.micth.com
        
9. Melaka Hari Ini - Akhbar Rasmi Negeri Melaka
http://www.melakahariini.com.my
        
10. Melaka International Trade Center (MITC)
http://www.mitc.org.my         
11. Melaka State Investment Center
http://www.msic.com.my

INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM / SWASTA NEGERI MELAKA

1. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
http://www.utem.edu.my
        
2. Universiti Teknologi Mara (UITM)
http://www.uitm.edu.my
        
3. Universiti Multimedia
http://www.mmu.edu.my
        
4. Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)
http://www.adtecmlk.gov.my
        
5. Institut Perguruan Perempuan Melayu
http://www.ippm.edu.my         
6. Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)
http://www.kuim.edu.my         
7. Politeknik Kota Melaka
http://www.polimelaka.edu.my
        
8. Politeknik Merlimau Melaka
http://www.pmm.edu.my
        
9. Institut Kemahiran Mara Jasin
http://www.ikm.edu.my/jasin         
10. Kolej Profesional MARA Melaka
http://www.kpm.edu.my/melaka         
11. Maktab Rendah Sains MARA Kem Terendak
http://www.mara.gov.my         
12. Maktab Rendah Sains MARA Jasin
http://www.mara.gov.my         
13. Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Alor Gajah
http://www.kbs.gov.my         
14. Institut Latihan Perindustrian Melaka
http://www.ilpmelaka.gov.my

JABATAN / AGENSI PERSEKUTUAN DI MELAKA

1. Jabatan Pendaftaran Negara
http://www.jpn.gov.my         
2. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna http://www.kpdnhep.gov.my         
3. Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Melaka
http://www.jpjmelaka.gov.my
        
4. Jabatan Tenaga Manusia
http://www.jtr.gov.my         
5. Jabatan Pertahanan Awam
http://www.pertahananawam.gov.my
        
6. Jabatan Pelajaran Negeri Melaka
http://www.jpnmelaka.gov.my
        
7. Jabatan Kemajuan Masyarakat
http://www.kplb.gov.my/kemas2         
8. Jabatan Perangkaan Malaysia
http://www.statistics.gov.my
        
9. Jabatan Ukur dan Pemetaan Melaka
http://www.juml.gov.my
        
10. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka
http://jkm.melaka.gov.my         
11. Jabatan Perpaduan Negara
http://www.kempadu.gov.my/jpn
        
12. Bahagian Keselamatan Negara
http://www.bkn.gov.my
        
13. Polis Diraja Malaysia (PDRM)
http://www.rmp.gov.my
        
14. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
http://www.jaring.my/bpr         
15. Jabatan Imigresen Malaysia
http://www.imi.gov.my
        
16. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
http://www.jheoa.gov.my/montage         
17. Jabatan Pemegang Harta Malaysia
http://bheuu.mmu.edu.my/hpagejph         
18. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Melaka http://jabatanbombadanpenyelamatmelaka.my.wiie.net/         
19. Jabatan Penerbangan Awam
http://www.dca.gov.my         
20. Kastam Diraja Malaysia
http://www.customs.gov.my
        
21. Jabatan Muzium dan Antikuiti
http://www.jma.gov.my         
22. Jabatan Penjara Malaysia
http://www.prison.gov.my
        
23. Askar Wataniah Malaysia
http://army.mod.gov.my/aw
        
24. Tentera Darat Malaysia
http://army.mod.gov.my
        
25. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia
http://www.jppmros.gov.my
        
26. Jabatan Kimia Malaysia
http://www.kimia.gov.my
        
27. Agensi Antidadah Kebangsaaan Negeri Melaka
http://www.aadkmelaka.gov.my         
28. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka
http://jkm.melaka.gov.my

LAIN-LAIN

1. Perkhidmatan Awam Malaysia
http://www.malaysia.gov.my
        
2. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia http://www.mampu.gov.my         
3. Jabatan Perkhidmatan Awam
http://www.jpa.gov.my
        
4. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
http://www.spa.gov.my         
5. Jabatan Muzium Malaysia
http://www.jmm.gov.my